Verba Theologica 1/2021

Na stiahnutie: obsah čísla 1/2021 a obálka

Obsah

Hugo Rahner (1900 – 1968) – prítomnosť jeho kerygmatického odkazu v Magistériu a teológii zameranej na novoevanjelizačnú prax. Kerygmaticko-ludická teologická reflexia
Ľubomír HLAD
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta
Štefánikova 67, 949 74 Nitra, Slovensko

Fides et corpus. Teologie aktu víry ve světle kognitivních neurověd
Josef MIKULÁŠEK
Cyrilometodějská teologická fakulta
Univerzity Palackého v Olomouci
Univerzitní 244/22, 771 11 Olomouc, Česká republika

Dá sa robiť teológia naratívne? Pokus Johna Milbanka a Radikálnej ortodoxie o kresťanský mýtus
Pavol HRABOVECKÝ
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach
Hlavná 89, 041 21 Košice, Slovensko

Zachariášov Benedictus (Lk 1,68-79): gramatická analýza a nový preklad
Juraj FENÍK
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach
Hlavná 89, 041 21 Košice, Slovensko

Štyri princípy sociálneho spolužitia v súčasnej dobe podľa pápeža Františka
Radovan ŠOLTÉS
Gréckokatolícka teologická fakulta, Prešovská univerzita​
Ulica biskupa Gojdiča 2, 080 01 Prešov, Slovensko


Prečo starobylá anafora Mar Addaiho a Mar Mariho (ne)obsahuje naráciu
ustanovenia Eucharistie?

Tomáš HUĎA
Akadémia Ozbrojených síl SR gen. M.R. Štefánika Liptovský Mikuláš
Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovensko


RECENZIE
PERES, Imrich – PROCHÁZKA, Pavel: Teologický slovník pre učiteľov, katechétov a zborových pracovníkov. Academia Christiana Bratislava 2020, s. 308, ISBN 978-80-968565-7-2.
Anton TYROL

MATURKANIČ, Patrik & TOMANOVÁ ČERGEŤOVÁ, Ivana et al.: Spiritual and Social Experience in the Context of Modernism and Postmodernism (Interdisciplinary Reading of the Phenomenon). Publishing: Lulu Publishing Company, Morrisville (North Carolina, USA),
2021, s. 388, ISBN 978-1-716-21192-8.

Anton ADAM