Editorial Board

Advisory Board
Peter DUBOVSKÝ SJ (Roma)
Manfred HAUKE (Lugano)
Otfried HOFIUS (Tübingen)
Manuel NIN OSB (Rome)
Cyril VASIĽ SJ (Roma)
Benedikt T. VIVIANO OP (Wien)

Editorial Board
Ján DOLNÝ OSB
Kláštor Premenenia Pána – Benediktíni, Sampor, Slovakia

Juraj FENÍK
Teologická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, Slovakia

Benedikt Róbert HAJAS OP
Dominikánsky konvent v Žiline, Slovakia

Ľubomír HLAD
Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Slovakia

Peter JUHÁS
Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Deutschland

Štefan KURUC O.Praem
Opátstvo rádu premonštrátov, Jasovská kanónia, Slovakia

Milan LACH SJ
Apoštolský administrátor greckokatolíckej eparchie Parma, Ohio, USA

Róbert LAPKO
Teologická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, Slovakia

Peter OLEXÁK
Filozofická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, Slovakia

Tomáš PETRÁČEK
Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové, Czech republic

Juraj PIGULA OSA
Rehoľa svätého Augustína na Slovensku, Slovakia

Anton TYROL
Teologický inštitút, Katolícka univerzita v Ružomberku, Slovakia

Peter VOLEK
Filozofická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, Slovakia

Pavol ZVARA
Pápežský slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme, Italy

Executive Editor
Vladimír JUHÁS
Teologická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, Slovakia

Language correction
Martina MIŽENKOVÁ