Redakčná rada

Vedecké kolégium
Robert DODARO OSA (Roma)
Peter DUBOVSKÝ SJ (Roma)
Manfred HAUKE (Lugano)
Otfried HOFIUS (Tübingen)
Manuel NIN OSB (Roma)
Cyril VASIĽ SJ (Roma)
Benedikt T. VIVIANO OP (Wien)

Redakčná rada
Ján DOLNÝ OSB
Kláštor Premenenia Pána – Benediktíni, Sampor, Slovensko

Juraj FENÍK
Teologická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, Slovensko

Benedikt Róbert HAJAS OP
Dominikánsky konvent v Žiline, Slovensko

Ľubomír HLAD
Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Slovensko

Peter JUHÁS
Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Nemecko

Štefan KURUC O.Praem
Opátstvo rádu premonštrátov, Jasovská kanónia, Slovensko

Milan LACH SJ
Apoštolský administrátor greckokatolíckej eparchie Parma, Ohio, USA

Róbert LAPKO
Teologická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, Slovensko

Peter OLEXÁK
Filozofická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, Slovensko

Tomáš PETRÁČEK
Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové, Česká republika

Juraj PIGULA OSA
Rehoľa svätého Augustína na Slovensku, Slovensko

Anton TYROL
Teologický inštitút, Katolícka univerzita v Ružomberku, Slovensko

Peter VOLEK
Filozofická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, Slovensko

Pavol ZVARA
Pápežský slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme, Taliansko

Výkonný redaktor
Vladimír JUHÁS
Teologická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, Slovensko

Jazyková úprava
Martina MIŽENKOVÁ