Vydavateľ

Verbum - vydavateľstvo KU
Katolícka Univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 5512/1A
034 01 Ružomberok
Slovakia
IČO: 37 801 279

Recenzovaný vedecký časopis založený v roku 2002.
Vychádza dvakrát ročne (máj, november).

Časopis je od roku 2018 zaradený do indexu ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences).