Vydavateľ

Verbum - vydavateľstvo KU
Katolícka Univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 5512/1A
034 01 Ružomberok
Slovakia
IČO: 37 801 279

Recenzovaný vedecký časopis založený v roku 2002.
Vychádza dvakrát ročne (máj, november).

Časopis je od roku 2018 zaradený do indexu ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences).

Časopis je od roku 2018 zaradený do databázy CEJSH (The Central European Journal Of Social Sciences And Humanities).

Časopis je od roku 2018 zaradený do databázy CEEOL (Central and Eastern European Online Library).