Verba Theologica 2/2021

Na stiahnutie: obsah čísla 2/2021 a obálka

Obsah

Prolamování limitů. K současným proměnám papežství
v historickém kontextu

Tomáš PETRÁČEK
Katolická teologická fakulta, Univerzita Karlova
Thákurova 3, Praha 6, 160 00, Česká republika

Pápež Lev Veľký a primát
Miloš LICHNER
Teologická fakulta Trnavskej univerzity
Kostolná 1, P. O. Box 173, 814 99 Bratislava, Slovensko

Stanislav OREČNÝ
Katedra systematickej teológie
Teologická fakulta Trnavskej univerzity
Kostolná 1, P. O. Box 173, 814 99 Bratislava, Slovensko


Ježíšovo zmrtvýchvstání v současné německé teologii
David BOUMA
Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové
Rokitanského 62, CZ 500 03 Hradec Králové III, Česká republika

Judita – prototyp odvážnej vdovy
Dušan DEMJANOVIČ
Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku
Hlavná 89, 040 01 Košice, Slovensko

Róbert LAPKO
SÚJS SAV
Dúbravská cesta 9, Bratislava, 841 04, Slovensko

Communio-Mystagogie-Religiöse Diversität.
Fundamentaltheologische Konkretionen zur Schulpastoral

Bernhard SCHÖRKHUBER
Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems
Dr.-Gschmeidler-Strasse 28, A-3500 Krems, Rakúsko

Násilí na ženě a jeho následky podle Tanachu a
rabínské literatury. Historické a sociologické perspektivy

Marie ROUBALOVÁ
Husitská teologická fakulta, Univerzita Karlova v Prahe
Pacovska 350/4, 140 00 Praha, Česká republika

Roman KRALIK
Russian language department, RUDN University
Miklukho-Maklaya street, 6, 117198 Moscow, Ruská federácia

Miroslav TVRDOŇ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra, Slovenská republika

Hedviga TKÁČOVÁ
Filozofická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovecká cesta 1B, 034 01 Ružomberok, Slovenská republika

Patrik MATURKANIČ
Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o.
Akademická 409, 411 55 Terezín, Česká republika

Ľubomír HLAD
Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra, Slovenská republika


RECENZIE
NELSON, Eric: The Theology of Liberalism: Political Philosophy and the Justice of God, Cambridge & London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2019, 218 stran, ISBN 9780674240940.
Ondřej Havelka

JORGENSON, Kiara A.; PADGETT, Alan G. (edit.): Ecotheology. A Christian conversation. Michigan : Grand Rapids 2020, s.248, ISBN 9780802874412.
Dalibor Ondrej

ANDOKOVÁ, Marcela: Čierna som, a predsa krásna, Tyconiov výklad Piesne piesní 1, 5. Bratislava: IRIS, 2020, 226 s. ISBN 978-80-8200-033-0.
Peter Olexák

MATURKANIČ, Patrik Prokop: Pastoral practice in the light of the 21st century. Morrisville: Lulu Publishing Company 2021, s. 236, ISBN 978-1-326-55825-3.
Anton Ďatelinka