Verba Theologica 2/2019

Na stiahnutie: obsah čísla 2/2019 a obálka

Obsah

V paradoxu lásky: tělesnost jako vnitřní podmínka Božího zjevení a téma systematické teologie
Jan HOJDA
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové III, Česká republika

Scivia – Wege zueinander
Hochschulpastorale Kommunikation – (Wie) Geht das?
Bernhard SCHÖRKHUBER
Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems
Dr.-Gschmeidler-Strasse 28,
A-3500 Krems, Rakúsko

Ekleziológia Maxa Josefa Metzgera (1887-1944) a jej prínos pre obnovu Cirkvi v medzivojnovom období
Marek SOPKO
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach
Hlavná 89, 041 21 Košice, Slovensko

Duch svatý – Pramen vyvěrající k životu věčnému
Kateřina BRICHCÍNOVÁ
Teologická fakulta
Jihočeská univerzita v Českých Budějivicích
Kněžská 8, 370 01 České Budějovice, Česká republika

Liturgický prostor jako tvar Nevyslovitelného v díle Ing. Arch. Mgr. Tomáše Černouška
František BURDA
Univerzita Hradec Králové
Pedagogická fakulta
Svobody 301, Hradec Králové, Česká republika