Verba Theologica 2/2013

Na stiahnutie: obsah čísla 2/2013 a obálka

Obsah

The Reception of the Second Vatican Council in Light of its Prehistory and the Discernment of the Signs of the Times
Thomas Benedict VIVIANO O.P. 

S pancierom viery
Exegetická štúdia k πίστις terminológii v Prvom liste Solúnčanom

Juraj FENÍK 

Origenove Homiliae in Exodum IX a XIII o svätostánku
Juraj PIGULA OSA 

Janovo Zjevení a Pastýř Hermův jako prorocké spisy rané církve
Stanislav PŘIBYL 

„Jánov úrad“ kardinála Newmana
John Henry Newman a jeho poslanie v cirkvi z hľadiska ekléziológie Hansa Ursa von Balthasara

Ján DOLNÝ 

Konflikt interpretácií
Napätie medzi univerzálnou a miestnou cirkvou

Vladimír JUHÁS 

RECENZIA 
BEINERT, Wolfgang. Malé dějiny křesťanského myšlení. Karmelitánske nakladatelství : Kostelní Vydří 2012, 346 s.
Peter Olexák