Verba Theologica 2/2012

Na stiahnutie: obsah čísla 2/2012 a obálka

Obsah

Konštantín Veľký ako ἐπίσκοπος τῶν ἐκτός podľa „politickej teológie“ Euzébia Cézarejského
Marcel CIBÍK

L’Ordine dei sacramenti dell’iniziazione cristiana nella Chiesa Latina
Miroslav Konštanc ADAM OP

Najstaršie kresťanské apológie
Ján KRUPA 

Zwischen assertorischer Gewissheit und eschatologischer Sicherheit Ingolf Dalferths Interpretation religiöser Rede von Gott
Franz GMAINER-PRANZL 

Interpretačné mosty
Marek VARGA 

Za hranicou verša
Emmanuel LÉVINAS / preložil Ján MIČKO