Verba Theologica 1/2019

Na stiahnutie: obsah čísla 1/2019 a obálka

Obsah

Nepřítel duše, bratr oslík, chrám Ducha svatého
K některým aspektům pojímání těla a tělesnosti v dějinách západní církve

Tomáš PETRÁČEK
Katolická teologická fakulta, Univerzita Karlova
Thákurova 3, Praha 6, 160 00, Česká republika


Telo Cirkvi
Štúdia k ekleziologickým reflexiám Alberta Veľkého a Tomáša Akvinského

Viliam Štefan DÓCI OP
Istituto Storico Domenicano
Largo Angelicum, 1 I-00184 Roma, Taliansko

Je na vine celibát?
Richard KUCHARČÍK
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach
Hlavná 89, 041 21 Košice, Slovensko


Telo ako ekonómia stvorenia
Gabriela GENČÚROVÁ
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach
Hlavná 89, 041 21 Košice, Slovensko


Ježišova telesnosť v Jánovom evanjeliu
Juraj FENÍK
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach
Hlavná 89, 041 21 Košice, Slovensko


Ludwig Feuerbach a problém telesnosti v západnom myslení
Kristína BOSÁKOVÁ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta

Šrobárova 2, 040 59 Košice, Slovensko

Kresťanstvo ako rehabilitácia tela
Vladimír JUHÁS
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach
Hlavná 89, 041 21 Košice, Slovensko​​​​​​​