Vydavateľ

Verbum - vydavateľstvo KU
Katolícka Univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 5512/1A
034 01 Ružomberok
Slovakia
IČO: 37 801 279

Periodicita
Recenzovaný vedecký časopis založený v roku 2002.
Vychádza dvakrát ročne (máj, november).

Citačné indexy a databázy

Časopis je od roku 2018 zaradený do indexu ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences).

Časopis je od roku 2018 zaradený do databázy CEJSH (The Central European Journal Of Social Sciences And Humanities).

Časopis je od roku 2018 zaradený do databázy CEEOL (Central and Eastern European Online Library).

Časopis je od roku 2021 zaradený do databázy SCOPUS.

Autorské poplatky
Poplatky za posúdenie článku: bez poplatku
Poplatky za zaslanie článku: bez poplatku

Licencie
Články sú publikované pod licenciou Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

ISSN 1336-1635  (Print)
ISSN 2644-4844  (Online)