Etika publikovania

Časopis Verba Theologica dbá na dodržiavanie etických princípov pri publikovaní príspevkov. Recenzovanie textov dvomi anonymnými recenzentmi slúži aj na to, aby sa vyhlo porušovaniu autorských práv a plagiátorstvu. Ak sa v jednotlivých prípadoch preukáže nedovolené kopírovanie textov, časopis si vyhradzuje právo odmietnuť akúkoľvek ďalšiu publikáciu autora.