Verba Theologica 2/2017

Na stiahnutie: obsah čísla 2/2017 a obálka

Obsah

Kompatibilizmus bañezianizmu
Peter VOLEK
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta
Hrabovská cesta 1B, 034 01, Ružomberok, Slovensko

“Captured by Love” – The Kenotic Power of a Poor Lady and the Symbolism of her Room in the Prose of Jaroslav Durych
Jan HOJDA
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové III, Česká republika

Motívy Božieho milosrdenstva v Ž 89 v perspektíve spevu Benedictus (Lk 1,68-79)
Anton TYROL
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologický inštitút
Spišská Kapitula 12, 053 04 Spišské podhradie, Slovensko

Číselná symbolika 153 rýb u sv. Augustína
Peter OLEXÁK
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta
Hrabovská cesta 1B, 034 01, Ružomberok, Slovensko

Mária a postmoderné kresťanstvo. Reflexia na motívy Elmara Salmanna
Ľubomír HLAD
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta
Štefánikova 67, 949 74 Nitra, Slovensko

Dostojevskij a Soloviov: Legenda o Veľkom inkvizítorovi.
Lukáš SEKERÁK
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach
Hlavná 89, 041 21 Košice, Slovensk
o

Eutanázia ako akt poslednej vôle človeka
Norbert SZANYI
Pécsi Tudományegyetem, Filozófia Doktori Iskola
Ifjúság útja 6, 7624 Pécs, Maďarsko

Oratio universalis v liturgii Veľkého piatku
Lukáš KNAP
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach
Hlavná 89, 041 21 Košice, Slovensk
o

PREKLADY

Zmiešaná medzinárodná komisia pre teologický dialóg medzi Rímskokatolíckou cirkvou a Pravoslávnou cirkvou. Synodalita a primát počas prvého tisícročia
Ján KRUPA

RECENZIE

SMELÝ, Igor: Integratívny prístup v psychoterapii. Stručný sprievodca kľúčovými zručnosťami v psychoterapii. Prešov : Rokus, 2017. 89 s.
Radovan ŠOLTÉS
Gréckokatolícka teologická fakulta, Prešovská univerzita​
Ulica biskupa Gojdiča 2, 080 01 Prešov, Slovensko