Verba Theologica 2/2016

Na stiahnutie: obsah čísla 2/2016 a obálka

Obsah

„Táto ekonomika zabíja“ alebo „Pápež nerozumejúci ekonomike?“
Radovan ŠOLTÉS
Gréckokatolícka teologická fakulta, Prešovská univerzita​

Ulica biskupa Gojdiča 2, 080 01 Prešov, Slovensko

Il luogo del corpo nella ricerca della natura umana
Richard KUCHARČÍK
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach
Hlavná 89, 041 21 Košice, Slovensko

Vzťah teológie a liturgie v diele C. Vagagginiho a S. Marsiliho (II. časť)
Pavol ZVARA
Univerzita Komenského, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Kapitulská 26, 814 58 Bratislava, Slovensko​​​​​​​

Il profilo di Max Josef Metzger (1887-1944), sacerdote e martire tedesco. Il suo contributo nel movimento pacifista e la sua teologia della pace tra le due guerre
Marek SOPKO
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach
Hlavná 89, 041 21 Košice, Slovensko​​​​​​​

Posledné slová ukrižovaného Ježiša
(Analýza kontextu a ich význam u synoptikov)

Jozef KOHUT
​​​​​​​Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach
Hlavná 89, 041 21 Košice, Slovensko​​​​​​​