Verba Theologica 1/2020

Na stiahnutie: celé číslo 1/2020 a obálka

Obsah

Towards a Dialogical Philosophy of Religion: Buber’s Ambivalent
Reception of Kierkegaard

Peter ŠAJDA
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
Kostolná 1, 814 99 Bratislava

„Rigorózní nebo radikální“?
Křesťanství a jeho služba polis v odkazu díla Johanna Baptisty Metze

Josef MIKULÁŠEK
Cyrilometodějská teologická fakulta
Univerzity Palackého v Olomouci
Univerzitní 244/22, 771 11 Olomouc, Česká republika

Hlásat evangelium ve světě islámu: alexandrijský patriarcha Šenut III.
(1923-2012)

Jaroslav FRANC
Cyrilometodějská teologická fakulta
Univerzity Palackého v Olomouci
Univerzitní 244/22, 771 11 Olomouc, Česká republika

Bezčasové riešenie teologického determinizmu
Bystrík DRAGOŠ
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Hrabovská cesta 1B, 034 01 Ružomberok, Slovakia

Znovuobjevený Godard: film ´Zdrávas Maria´ jako výzva křesťanům k přemýšlení
Jiří KUČERA
Římskokatolická farnost
Valašská Polanka 82             
Valašská Polanka 756 11, Č​​​​​​eská republika

RECENZIE
YOUNG, William Paul: Lži o Bohu, ktorým sme uverili. Bratislava:
TATRAN, 2018, 191 strán, ISBN 978-80-222-0921-2
.
Edita PRÍHODOVÁ CJ