Verba Theologica 1/2014

Na stiahnutie: obsah čísla 1/2014 a obálka

Obsah

Čo je živé a čo mŕtve v teológiách Karla Rahnera S.J. a Hans Urs von Balthasara 
Benedict Thomas VIVIANO O.P.

Ad: B.T. Viviano, Čo je živé a čo mŕtve v teológiách Karla Rahnera S.J. a Hans Urs von Balthasara
Ján DOLNÝ

Augustín: teológia ako skúsenosť vyjadrená jazykom Písma
Miloš LICHNER SJ

Juliana z Norwichu: mystická teológia Božskej lásky a materstva (I. časť)
Andrej M. ČAJA

Pán prsteňov ezotericko-teologický
Róbert SÁRKA

RECENZIE
KOPP, Sheldon B., Triffst du Buddha unterwegs... Psychotherapie und Selbsterfahrung, Fischer : Frankfurt 2012, s. 224.
Gabriela Kolšovská