Verba Theologica 2/2011

Na stiahnutie: obsah čísla 2/2011 a obálka

Obsah

Romano Guardini a dielo liturgickej obnovy
Pavol ZVARA 

Teológia zmierenia sv. Augustína v polemických statiach s donatizmom v sermo Dolbeau 26
Juraj PIGULA OSA

Mníšske pravidlá na kresťanskom Východe od ich počiatkov až po počiatky rádu svätého Bazila Veľkého
Milan LACH SJ 

The Eagle in Apocalyptic Literature and in the Book of Revelation
Peter JUHÁS

Meditácia o vôni a teológii alebo Teológia ako umenie voňavkára
Ľubomír HLAD

Apologetika života a vývin kresťanskej doktríny v dielach Newmana a Chestertona
Pavol HRABOVECKÝ