Verba Theologica 1/2017

Na stiahnutie: obsah čísla 1/2017 a obálka

Obsah

Matthias Joseph Scheeben – “teológ nadprirodzena”
Lucia PEČOVSKÁ
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach
Hlavná 89, 041 21 Košice, Slovensko

Karl Rahner a koncept anonymného kresťana
Mathias GOČIK
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach
Hlavná 89, 041 21 Košice, Slovensko

Dejinný kontext a teologické otázky dogmatickej konštitúcie Prvého vatikánskeho koncilu Dei filius
Gabriela GENČÚROVÁ
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach
Hlavná 89, 041 21 Košice, Slovensko

Enviromentálna teológia
Dalibor ONDREJ
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach
Hlavná 89, 041 21 Košice, Slovensko

PREKLAD
Kristológia a nasledovanie
Elmar SALMANN / Ján Krupa, Vladimír Juhás

RECENZIE
MÜLLER, Gerhard Kardinal: Der Papst. Sendung und Auftrag. Herder : Freiburg-Basel-Wien 2017, 608 s., ISBN: 978-3-451-37758-7.
Viliam Štefan DÓCI OP