Verba Theologica 1/2013

Na stiahnutie: obsah čísla 1/2013 a obálka

Obsah

Štruktúra ľudského skutku podľa Edity Steinovej
Peter VOLEK

Od obdivu stvorenie k modlitbe. Úloha poézie v myslení Simone Weilovej
József VÁLÓCZY

O eucharistickej dráme Božský narcis
Magda KUČERKOVÁ

Kainovský úděl a Unamunova eistenciální volba
Helena ZBUDILOVÁ

Ukrytá milosť. O literatúre v teológii a teológii v literatúre.
Ľubomír HLAD

Fjodor Michailovič Dostojevskij: archetyp „bohohledačství
Karel SLÁDEK

RECENZIE
SCHMITT, Carl. Politická teologie. Čtyři kapitol k učení o suverenitě. OIKOYMENH : Praha 2012.
Peter Olexák