Verba Theologica 1/2012

Na stiahnutie: obsah čísla 1/2012 a obálka

Obsah

Spoločenstvo ako sociálny priestor pokánia 
Peter MIŠČÍK 

Zwischen assertorischer Gewissheit und eschatologischer Sicherheit
Franz GMAINER-PRANZL 

Cudzina, život v medzičase a Kniha Tobiáš
Róbert LAPKO 

Cez bránu a veľkú priepasť: boháč a Lazár v texte kontrastov (Lk 16:19-31)
Juraj FENÍK 

Johann Baptist Metz a dejinná konkrétnosť spásy 
Vladimír JUHÁS 

Evidenza e comunicazione
József VÁLÓCZY 

Aktívna účasť na liturgii (participatio actuosa) a jej význam v 20. storčí
Andrej KRIVDA